Home » Pendidikan » 6 Ciri-Ciri Ideologi Demokrasi dalam Kehidupan Bangsa dan Negara